PBG: Inspirací jsou každodenní požadavky

Jednotlivé produkty se vyrábí v edicích o limitovaném počtu kusů.

PBG (= Project Bags Girls) je společný projekt Terezy Horákové a Anety Vojtové. Jejich produkty jsou snadno rozpoznatelné, elegantní a v tlumených barvách. Jak již název značky vypovídá, Tereza s Anetou se věnují výrobě kvalitních kožených, ale i PVC tašek, kabelek, batohů a psaníček. Důraz kladou především na funkčnost a praktičnost svých produktů. Veškeré produkty jsou vyráběny ručně, v malých sériích, v České republice.

Kdy vznikla myšlenka vytvořit společný projekt PBG a proč právě kabelky, psaníčka a batohy?

K navrhování tašek jsme se dostaly každá odlišnou cestou. Ať to bylo již během studia​ nebo​ až s tímto projektem, vždy jsme měly kladný vztah k módě a zároveň si přály věnovat se něčemu kreativnímu. Nápad založit si vlastní značku vznikl na vysoké škole. Zrealizovaly jsme projekt, který v té době ještě nebyl výhradně zaměřený na výrobu tašek. Později se náš zájem posunul hlavně tímto směrem, protože je to krásné řemeslo a bohužel zde stále tyto výrobky z lokálních dílen chybí.

Jak byste popsaly svou tvorbu? Co si má klientk/a pod značkou Project Bags Girls představit?

Naším hlavním cílem je vytvářet takové produkty, které budou splňovat náročné a přitom i různorodé nároky našich zákazníků. Toho se snažíme dosáhnout především čistým designem, kvalitními materiály a chytře členěným interiérem našich produktů.​ ​Upřednostňujeme jednoduché tvary, vysokou kvalitu a odolnost materiálů, barvy a v neposlední řadě i malé limitované kolekce. Všechny výrobky vyrábíme ručně v České republice.

Kde nejvíce čerpáte inspiraci?

Inspirací jsou pro nás každodenní požadavky. Tedy především po​ž​adavky spojené s ​nošením ​tašek ve městě. ​S​nažíme ​se vytv​á​řet produkty, které budou n​e​jen praktick​é,​ ale i elegantn​í​. D​ů​ležité jsou pro nás​ také ​kvalitní materiály, kter​é​ hrají zásadn​í​ roli na fin​á​ln​í​ podob​ě​ kabelky. Neboj​í​me se ​používat materi​á​ly, kter​é​ jsou p​ů​vodn​ě​ ur​č​eny k ​č​aloun​ě​n​í​ n​á​bytku a maj​í​ tak vysokou odolnost.  T​í​m se ​naše​ tašky stávaj​í​ doopravdy p​ř​ipraven​é​ na ka​ž​dodenn​í​ zat​ě​ž. Vý​robky z k​ůže​​ jsou sice o n​ě​co te​ž​ší ne​ž​ ​ty z ​ko​ž​enk​y​​, ale zas​e​ krásn​ě​ dr​ží​ tvar. K​ů​​ž​e po ​č​ase no​š​en​í​ zm​ě​kne, ale vydr​ží​ velkou  z​á​te​ž​ a díky nošení získá osobitou patinu.​ ​Styl naši​ch ta​š​ek je snadno rozpoznateln​ý​, elegantn​í​, v tlumen​ý​ch barv​á​ch ​s ​ná​dechem urban m​ó​dy.​

Klienti si velmi pochvalují kvalitu vašich produktů. Jedná se o české materiály nebo vybíráte i v zahraničí?

Materiály se snažíme vybírat podle kvality a designu. Nové materiály hledáme především na veletrhu v Miláně, kde se dvakrát do roka sjedou výrobci kvalitních a neobvyklých materiálů z celého světa. Na výrobě kůží spolupracujeme s menší koželužnou na Moravě. Kožené produkty jsou tak vyrobeny z kvalitní hovězí kůže, která je v koželužně dobarvena podle námi vybraného odstínu. Díky tomu tak vznikají různé barevné variace limitovaných kolekcí.

Kde všude se dají vaše produkty zakoupit? Máte i vlastní showroom?

Ano máme vlastní showroom, který jsme před dvěma lety otevřeli v centru Prahy společně s dalšími 7 designéry. Dále si naše produkty můžete koupit na několika dalších místech v Praze, v Brně a v Bratislavě. Snažíme se ale PBG produkty rozšiřovat do celého světa, a tak je můžete najít v metropolích jako je Londýn, Rotterdam a Barcelona.

Zkuste alespoň stručně lidem přiblížit, jak probíhá výroba od samého návrhu až po hotový produkt.

Proces výroby našich produktů se dá nejlépe přiblížit na naší ikonické Leather bag. Jedná se o kabelku do práce, kanceláře či školy, kdy potřebujeme mít věci dobře a přehledně uspořádané.​ Kabelku jsme vyv​í​jely t​é​mě​ř​ dva roky​ a​ ​stala ​se ​n​a​šim ikonickým produktem. Vystihuje principy, které jsou pro naši tvorbu zásadní. Jde především o jednoduchý střih, kvalitní materiál a účelný interiér. ​Tvar tašky je definován ​především neobvykle se​š​itými bočními stranami. Tento rys se stal​ ​charakteristick​ý​m prvkem ​pro všechny na​š​e ko​ž​en​é v​ý​robk​y.

Zaměřujete se spíš na český trh nebo se už rozhlížíte i mimo něj?

Nejvíce zákazníků máme na českém trhu, ale snažíme se být v kontaktu se zákazníky z celého světa. Naše produkty můžete zakoupit v obchodech v Londýně, Barceloně, Bratislavě či Rotterdamu.

Všechny vaše kabelky jsou v limitovaném počtu kusů a každá má své pořadové číslo. Znamená to tedy, že pak už další kousky od daného typu opravdu nebudou?

Jednotlivé produkty se vyrábí v edicích o limitovaném počtu kusů. Produkty z kolekce vznikají ve stejnou dobu a edice se již nerozšiřuje. S každou novou edicí se produkt může něčím lišit, ať již použitými komponenty či zpracováním jednotlivých detailů. Především pak u kožených produktů je každý kus originál, jelikož každý kus kůže má svou identickou kresbu a rovněž i odstín kůže je vždy jedinečný.

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *